ZAKUPY » Wymiana/Zwrot

Warunki Zwrotu/Wymiany


ZWROT

  • W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy), celem usprawnienia obsługi, prosimy, aby klient skontaktował się wcześniej z obsługą Sklepu.
  • Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w niniejszym rozdziale poniżej (bezpośredni koszt wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy; koszty wysyłki towaru do klienta przekraczające koszty zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia przesyłki; koszty zmniejszenia wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy)  zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Prawo odstąpienia od umowy klient może zrealizować poprzez wypełnienie i przesłanie sprzedawcy formularza odstąpienia od umowy (link podany na końcu niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania towarów na własny koszt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu usprawnienia obsługi prosimy, aby klient wraz z odesłanym towarem dostarczył paragon fiskalny lub fakturę VAT.
  • Towar prosimy odsyłać na adres:

             DOMENO - sklep Online
                ul. Mickiewicza 33
       34-100 Kalwaria Zebrzydowska

  •  Pieniądze za zwrócony zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy z tym zastrzeżeniem, że Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYMIANA

  • W ciągu 14 dni od daty dostarczenia do klienta zamówionych produktów klient ma prawo do wymiany towaru z zastrzeżeniem, że wymiana jest możliwa, jeżeli Sklep Internetowy dysponuje zamawianym rozmiarem i modelem towaru
  • W wypadku wymiany, Klient zobowiązany jest do odesłania wymienianego towaru (wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz formularzem wymiany, do którego link podany został na końcu niniejszego Regulaminu) na własny koszt na adres Sklepu oraz do wpłaty na rachunek bankowy Sklepu kosztów ponownej wysyłki. Nowe zamówienie realizowane jest po otrzymaniu wymienianego towaru oraz zaksięgowaniu zapłaty za ponowną przesyłkę.

 

Pliki do pobrania:

formularz zwrotu/wymiany


Zapisz się na newletter!

i jako pierwszy zyskaj informacje o naszych nowościach i promocjach.×